اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۱۰۵۴۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،

مشاور کودک شهبا

نام و نام خانوادگی: سمانه شهبا
تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره خانواده
_ عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای شماره نظام
_ عضو انجمن روانشناسان ایران

ادامه...